Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/06/10

DGA/06/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-22 09:31

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i urządzeń mobilnego dostępu do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-22 08:27
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-31 11:32
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-24 13:24
Pełna treść ogłoszenia
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-24 13:14
 
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-24 13:17
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-24 13:18
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-24 13:19
Zbiorczy formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-24 13:20
Zbiorczy formularz cenowy (format PDF)
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:05
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:08
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:09
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:09
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:10
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:11
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:12
Zbiorczy formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:13
Zbiorczy formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:14
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:14
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:16
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:17
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:18
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-18 15:19
Wykaz podwykonawców (format PDF)