Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/10/10

DGA/10/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-14 08:45

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwerów wirtualizacyjnych, serwerów backupu, macierzy dyskowych oraz rozbudowy przełącznika KVM dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-14 08:41
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 11:31
Pełna treść zawiadomienia
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-17 12:16
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi i wyjasnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-11 13:55
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-15 10:36
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:32
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:28
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:29
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:30
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:31
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:32
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:34
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:35
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:36
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:37
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:38
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-14 06:58
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-14 06:58
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:40
Wykaz dostaw wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:43
Wykaz dostaw wykonawcy (format PDF)