Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/16/10

DGA/16/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-23 12:08

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-23 12:06
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-09 14:57
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:30
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:14
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:15
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:18
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:18
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:19
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:20
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:21
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:22
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:22
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:23
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:24
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Offcie)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-31 14:25
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)