Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/17/10

DGA/17/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 12:28

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Zakładu Teletransmisji i Technik Optycznych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 12:26
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-24 15:59
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 16:12
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 12:53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 16:04
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 12:56
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 12:57
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:18
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:18
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:35
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:36
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:43
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:44
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:45
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:46
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 16:05
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 16:06
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:51
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-16 13:52
Formularz cenowy (format PDF)