Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/18/10

DGA/18/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-29 11:08

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-29 11:04
Pena treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-16 09:23
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ!! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-05 09:38
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-30 11:58
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 14:23
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:40
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:40
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:42
Formularz cenowy materiały biurowe (format MS Office)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:43
Formularz cenowy materiały biurowe (format PDF)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:45
Formularz cenowy materiały biurowe - tusze i tonery (format MS Office)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:46
Formularz cenowy materiały biurowe - tusze i tonery (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:48
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:50
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:51
Oświadczenie wykonawcy o spełneniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:53
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (format PDF)
File Załącznik nr. 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:55
Wzór umowy materiały biurowe (format MS Office)
File Załącznik nr. 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:56
Wzór umowy materiały biurowe (format PDF)
File Załącznik nr. 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 13:57
Wzór umowy materiały biurowe - tusze i tonery (format MS Office)
File Załącznik nr. 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 14:00
Wzór umowy materiały biurowe - tusze i tonery (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 14:02
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 14:03
Wykaz podwykonawców (format PDF)