Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/19/10

DGA/19/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-02 10:08

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie 4, 5, 7 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-12 10:53
Pełna treść
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-02 10:03
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-10 14:28
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-20 09:22
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-02 13:02
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-30 09:27
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:35
Opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:36
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:37
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:38
Formularz cenowy (format MS office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:39
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:40
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:41
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:44
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:45
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:47
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:48
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:50
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:51
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:52
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:52
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 7 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:54
Wykaz dostaw wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 7 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-29 10:55
Wykaz dostaw wykonawcy (format PDF)