Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/21/10

DGA/21/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-12 08:58

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-12 08:56
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-10 14:31
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 12:18
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:54
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:15
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr. B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:17
Specyfikacja kalendarzy
File Załącznik nr. C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:47
Zdjęcie do kalendarzy trójdzielnych
File Załącznik nr. D do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:22
Wzór ulotki reklamowej (laboratoria badawcze)
File Załącznik nr. E do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:23
Wzór ulotki konferencyjnej
File Załącznik nr. F do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:24
Logotyp Instytutu
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:25
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:26
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:27
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:28
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:57
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:59
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 12:00
Oświadczenie wykonawcy o spełneniu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 12:01
Oświadczenie wykonawcy o spełneniu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:36
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:36
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:38
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-27 11:39
Wykaz podwykonawców (format PDF)