Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/22/10

DGA/22/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-12 11:01

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie 2 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-12 10:58
Pełna treść
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zadanie 1) przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 10:16
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-01 13:24
Pełna treść
File Ogłoszenie (2010/S 171-261077) z dnia 03.09.2010 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-03 15:28
Pełna treść dodatkowych informacji lub sprostowań
File Sprostowanie i zmiana treści SIWZ w raz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert. przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-01 09:35
Sprostowanie i zmiana treści SIWZ w raz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - uwzględnione w przesłanym dnia 01. 09. 2010r do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-03 10:02
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:25
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:26
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:27
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:28
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:33
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:34
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:35
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:36
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:37
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:39
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:40
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:49
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:50
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:51
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:51
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 7 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:53
Wykaz dostaw wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 7 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-02 11:54
Wykaz dostaw wykonawcy (format PDF)