Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/26/10

DGA/26/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-23 12:46

Przetarg nieograniczony na usługę konferencyjną dla spotkań informacyjno-doradczych w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-23 12:43
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-20 13:21
Pełna treść
File Pytania, odpowidzi, modyfikacje SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-14 09:39
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 13:49
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:15
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:15
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:16
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:17
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:20
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych na podst. art 24 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 2a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:21
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych na podst. art 24 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 2b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:23
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych na podst. art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 2b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:24
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych na podst. art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:50
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:53
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:55
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:55
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:56
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-10 11:57
Wykaz podwykonawców (format PDF)