Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/28/10

DGA/28/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 16:02

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do akwizycji i prezentacji wideo i informacji stereoskopowej (3D) w wysokiej rozdzielczości do badań postrzeganej jakości przekazu (QoE) w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 15:01
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-19 15:21
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 15:39
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 08:54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:21
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:23
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:24
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:27
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:27
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:35
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:36
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:47
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:47
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:49
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:51
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:53
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:54
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:55
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:55
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:56
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 13:58
Wykaz podwykonawców (format PDF)