Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/29/10

DGA/29/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-29 11:30

Przetarg nieograniczony na dostawę multimedialnego systemu mobilnego oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby spotkań informacyjno – doradczych w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-29 11:27
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-19 15:24
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 15:42
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:10
Opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:11
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:11
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:12
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:13
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:13
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:14
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:17
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:19
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:21
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:21
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:23
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:24
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 5a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:25
Wzór umowy (format MS office)
File Załącznik nr. 5a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:26
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 5b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:27
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:27
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:28
Wykaz podwykonawców (format MS office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-08 13:29
Wykaz podwykonawców (format PDF)