Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/31/10

DGA/31/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-09 12:55

Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych na 2011r dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-09 11:52
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 10:01
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi, modyfikacje SIWZ!! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-19 15:06
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi, modyfikacje SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-18 09:11
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 14:00
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 11:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 11:30
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 czasopisma krajowe
File Załącznik nr. B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 11:31
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 czasopisma zagraniczne
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 13:58
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 13:58
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:06
Formularz cenowy - zadanie 1 czasopisma krajowe (format MS Office)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:07
Formularz cenowy - zadanie 1 czasopisma krajowe (format PDF)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:08
Formularz cenowy - zadanie 2 czasopisma zagraniczne (format MS Office)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:09
Formularz cenowy - zadanie 2 czasopisma zagraniczne (format PDF)
File Załącznik nr. 2a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:12
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 2a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:13
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 2b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:14
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 2b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:15
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 13:59
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 13:59
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:18
Wzór umowy - zadanie 1 czasopisma krajowe (format MS Office)
File Załącznik nr. 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:19
Wzór umowy - zadanie 1 czasopisma krajowe (format PDF)
File Załącznik nr. 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:21
Wzór umowy - zadanie 2 czasopisma zagraniczne (format MS Office)
File Załącznik nr. 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:22
Wzór umowy - zadanie 2 czasopisma zagraniczne (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:23
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-13 12:23
Wykaz podwykonawców (format PDF)