Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/35/10

DGA/35/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-23 08:57

Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji zasilającej serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-23 09:37
Pełna treść
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-23 07:55
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-19 09:28
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 15:09
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 13:16
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 13:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:50
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:50
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:51
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:51
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:52
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:54
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:56
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:57
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:57
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:59
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 14:59
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-15 13:36
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-15 13:37
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 13:07
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 13:08
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 15:01
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-04 15:01
Wykaz podwykonawców (format PDF)