Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/37/10

DGA/37/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-12-10 09:32

Przetarg nieograniczony na dostawę komputera stacjonarnego, projektora HD oraz routera bezprzewodowego stacjonarnego WiFi dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-12-10 09:25
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-12-03 11:45
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-24 12:35
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ! - zmiana terminu składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-24 12:29
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 15:26
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 15:06
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:01
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:03
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:03
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:07
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 15:09
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 15:10
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:12
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:15
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:17
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 3b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:18
Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:20
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:20
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 15:14
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 15:15
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:23
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 14:23
Wykaz podwykonawców (format PDF)