Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DAG/G/23/12

DAG/G/23/12

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-06 10:42

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-06 10:41
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-30 14:44
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-17 13:24
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 14:19
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:39
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:40
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:40
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:41
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:42
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:48
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:43
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:51
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:52
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:53
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:53
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:54
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 13:55
Wzór umowy (format PDF)