Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DAG/G/24/12

DAG/G/24/12

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-02 10:43

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i konferencyjnych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-02 10:42
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-01 12:27
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 13:59
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 11:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:03
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:07
Logo KSTiT
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:16
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:23
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:23
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:24
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:29
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:29
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:30
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:31
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:33
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-23 12:33
Wzór umowy (format PDF)