Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DAG/G/34/12 Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-22 13:32

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)

Oświadczenie o wykluczeniu 2012 - materiały promocyjne IŁ (3 przetrg).doc — Microsoft Word Document, 60Kb