Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DAG/G/35/12

DAG/G/35/12

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-12-21 10:49

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-12-21 09:47
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-12-07 11:35
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-30 13:32
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:20
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:22
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:22
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:26
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:25
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:27
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:28
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:29
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:30
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:31
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:32
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:32
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:33
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:34
Wykaz dostaw Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-29 10:35
Wykaz dostaw Wykonawcy (format PDF)