Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DAG/G/36/12

DAG/G/36/12

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-27 13:48

Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych na 2013 r dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-27 13:44
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-09 12:00
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-06 15:13
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 13:56
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 13:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 13:58
Opis przedmiotu zamówienia - część 1 czasopisma krajowe
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 13:59
Opis przedmiotu zamówienia - część 2 czasopisma zagraniczne
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:00
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:00
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:01
Formularz cenowy - część 1 czasopisma krajowe (format MS Office)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:03
Formularz cenowy - część 1 czasopisma krajowe (format PDF)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:03
Formularz cenowy - część 2 czasopisma zagraniczne (format MS Office)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:04
Formularz cenowy - część 2 czasopisma zagraniczne (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:06
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:06
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:07
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:08
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:13
Wzór umowy - część 1 czasopisma krajowe (format MS Office)
File Załącznik nr 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:14
Wzór umowy - część 1 czasopisma krajowe (format PDF)
File Załącznik nr 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:15
Wzór umowy - część 2 czasopisma zagraniczne (format PDF)
File Załącznik nr 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-31 14:14
Wzór umowy - część 2 czasopisma zagraniczne (format MS Office)