Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/02/13 Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:12

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)

Oświadczenie 2013 o wykluczeniu - Projekt SIPS Generator XML.doc — Microsoft Word Document, 512Kb