Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/04/13

DAG/G/04/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-28 11:17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sieciowego, sprzętu podtrzymującego zasilanie, urządzeń transmisyjnych wraz z okablowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-28 10:16
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-08 13:57
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-23 09:35
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:06
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:07
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:08
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:09
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:09
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:10
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:11
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:12
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:14
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:15
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office))
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:15
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:16
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:17
Wykaz dostaw Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-18 11:17
Wykaz dostaw Wykonawcy (format PDF)