Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/09/13

DAG/G/09/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-04 15:47

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-04 14:45
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-28 15:05
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:42
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:10
Pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:14
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:16
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:16
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:17
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:17
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:21
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:22
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:23
Wzór umowy (format PDF)
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 12:06
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:42
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:44
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:44
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:45
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:46
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:47
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:48
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:50
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:51
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:52
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:53
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-15 10:53
Wzór umowy (format PDF)