Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/35/13

DAG/G/35/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-26 14:23

Przetarg nieograniczony na prace konsultacyjne i usługi doradcze z zakresu informatycznych systemów telewizji cyfrowej, konsultacji i usług w zakresie integracji demonstratora LDUiTV w środowisku rzeczywistym – istniejącej telewizji cyfrowej oraz usługi przygotowania testowego kanału telewizyjnego z treściami interaktywnymi, w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-26 13:22
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-08 11:40
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 14:25
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A,B,C,D,E do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:59
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr F do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:45
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr F do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:46
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:49
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:50
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:50
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:51
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-24 13:59
Wzór umowy (format PDF)