Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 13:54

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu projektu: "Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” NR POIG.02.03.00-00-12/10 dalej zwanego audytem projektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237) dalej zwanym „rozporządzeniem”

File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-07 08:36
Pełna treść
File Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-20 12:57
Pełna treść
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-20 12:31
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-20 12:32
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-20 12:32
Wzór umowy (format PDF)