Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/10/14

DAG/G/10/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-18 12:13

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi wsparcia w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-18 13:09
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-25 13:21
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-10 13:54
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 10:31
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 11:02
Pełna treść
File Załącznik nr 3 do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 10:47
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 10:49
Wykaz osób Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 10:48
Wykaz osób Wykonawcy (format PDF)
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-04 13:05
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-02 13:23
Pełna treść
File Przedłużenie terminu składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-02 13:22
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:10
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 12:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 11:56
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 11:57
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 11:58
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 12:57
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 12:57
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 12:58
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 12:59
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 12:59
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do wzoru umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:01
Wzór umowy o poufności (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:02
Wykaz usług Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:02
Wykaz usług Wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:12
Wykaz osób Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:12
Wykaz osób Wykonawcy (format PDF)