Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/17/14

DAG/G/17/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-22 09:17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-22 09:16
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-12 14:36
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 13:02
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A i B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:43
zał A - Opis przedmiotu zamówienia, zał B - warunki równoważności
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:44
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:45
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:46
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:47
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:49
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:49
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-18 12:50
Wzór umowy (format PDF)