Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/19/14

DAG/G/19/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-05 10:07

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT” nr. 6450335

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-05 11:06
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-25 11:32
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-19 09:33
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-18 14:13
Pełna treść
File Przedłużenie terminu składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-18 13:36
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-11 16:41
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-11 12:23
Pełna treść
File Załącznik nr B do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-11 12:28
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-11 12:25
Formularz ofertowy (format PDF)
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 15:08
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:29
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:30
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:31
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:33
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:33
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:40
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:44
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:45
Wzór umowy (format PDF)