Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/25/14

DAG/G/25/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-06 10:29

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-06 11:28
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-27 12:22
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:05
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 11:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 11:57
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 11:58
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 11:59
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:00
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:01
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:02
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:02
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:03
Wzór umowy (format PDF)