Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015

2015

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-17 09:40
Przetarg DAG/G/2/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-23 08:59
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/3/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-30 10:34
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie usług doradczych oraz utrzymania i rozwoju Generatora SIIS wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Os priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DAG/G/05/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-05 11:00
Ogłoszenie z dnia 30.01.2015r o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie uzupełnienia usług wsparcia w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,
Przetarg DPZ/8/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-09 09:07
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę aparatury dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DPZ/1/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-22 13:14
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DPZ/9/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:23
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
Przetarg DPZ/1/2015/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-13 11:56
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych
Przetarg DPZ/2/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-15 09:24
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sieciowego oraz oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przetarg DPZ/4/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-15 10:13
Ogłoszenie przekazane dnia 28.04.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia "Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej" w ramach projektu "Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej" Nr. Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Przetarg DPZ/3/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 11:31
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/2/2015/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-25 13:56
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - telefonów komórkowych i modemów
Przetarg DPZ/12/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:22
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę aparatury na potrzeby zespołu SIPS-TV oraz wideokonferencji dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/6/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-17 10:49
Ogłoszenie przekazane dnia 27.05.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Instytutu Łączności" w ramach Projektu Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej. Nr Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Przetarg DPZ/7/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-03 12:35
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DPZ/3/2015/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-03 12:30
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - telefonów komórkowych i modemów
Przetarg DPZ/5/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 12:30
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu typu furgon dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/13/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:20
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę materiałów dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego na potrzeby projektu EfficienSea 2 finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 636329
Przetarg DPZ/4/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-03 08:40
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/9/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-13 09:08
Przetarg nieograniczony na dostaę, montaż i uruchomienie zestawu aparatury do badań odporności na udary oscylacyjne tłumione, zestawu sieci sprzęgająco-odsprzęgających (CDN) do badań odporności na zburzenia przewodzone oraz anteny nadawczej do weryfikacji współczynnika VSWR komór
Przetarg DPZ/8/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-25 10:24
Ogłoszenie przekazane dnia 19.06.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu i oprogramowania pomiarowego dla sieci pakietowych w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Przetarg DPZ/14/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:16
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę zestawu satelitarnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/10/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-04 09:39
Przetarg nieograniczony na dostawę multimetru cyfrowego 8½ dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DPZ/13/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-30 09:37
Ogłoszenie przekazane dnia 13.08.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Rozbudowa systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV” w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/5/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 10:43
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/6/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-08 07:36
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - urządzenia
Przetarg DPZ/14/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-27 14:42
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt: Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej. Nr Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13
Przetarg DPZ/15/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 08:50
Przetarg nieograniczony na „Implementację Modelu Kosztowo Popytowego (MKP) - budowa narzędzia informatycznego stanowiącego uzupełnienie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na bazie Modelu Kosztowo Popytowego w oparciu o relacyjną bazę danych i świadczenie usług indywidualnego wsparcia” w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/16/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:31
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/17/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 08:52
Przetarg nieograniczony na dostawę profesjonalnego sprzętu audio wideo wraz z wyposażeniem uzupełniającym w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/11/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 09:03
Przetarg nieograniczony na modernizację infrastruktury technicznej serwerowni dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach projektu pn.: „Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej” nr POIG.02.03.00-14-049/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Przetarg DPZ/7/2015/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-29 15:40
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - urządzenia
Przetarg DPZ/12/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-17 09:51
Ogłoszenie przekazane dnia 13.10.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Sprzętu i oprogramowania pomiarowego dla sieci pakietowych”
Przetarg DPZ/19/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:13
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie specjalizowanych usług doradczych związanych z nadawaniem strumieniowym w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/18/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-07 07:51
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DPZ/19/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-07 07:57
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż szaf serwerowych, klimatyzatorów oraz zasilaczy UPS do serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przetarg DPZ/20/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-07 07:53
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DPZ/24/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-16 07:41
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zapewnienie połączenia o przepustowości 2x10 Gbit/s dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 2.3.
Przetarg DPZ/21/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-31 09:31
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przetarg DPZ/22/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-21 09:34
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem środowiska wirtualizacyjnego do wirtualizacji stacji roboczych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Przetarg DPZ/23/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-30 13:08
Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/24/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-31 10:04
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, monitora ekranowego (telewizora), zestawu interaktywnego dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu pn.: Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK) nr POIG.02.03.00-14-049/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka