Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DAG/G/05/15

DAG/G/05/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-05 12:00

Ogłoszenie z dnia 30.01.2015r o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie uzupełnienia usług wsparcia w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-05 10:59
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-30 08:37
Pełna treść