Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/10/15

DPZ/10/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-04 09:39

Przetarg nieograniczony na dostawę multimetru cyfrowego 8½ dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-04 09:39
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-28 12:19
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:43
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:34
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:37
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:37
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:38
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:39
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:40
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:40
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 11:41
Wzór umowy (format PDF)