Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/12/PP/15

DPZ/12/PP/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 07:22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę aparatury na potrzeby zespołu SIPS-TV oraz wideokonferencji dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

File Protokół z wyboru ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:21
Pełna treść
File Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-25 13:07
Pełna treść
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-25 13:08
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-25 13:13
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-25 13:12
Wzór umowy (format PDF)