Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/13/15

DPZ/13/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-30 09:37

Ogłoszenie przekazane dnia 13.08.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Rozbudowa systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV” w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-30 09:35
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-23 13:12
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-17 12:38
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:28
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-13 13:13
Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:29
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:30
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:30
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:30
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:31
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:31
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:32
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:32
Oświadczenie Wykonawcy o dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:32
Oświadczenie Wykonawcy o dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:34
Wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:34
Wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:35
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 09:35
Protokół odbioru (format PDF)