Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/14/15

DPZ/14/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-27 14:42

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt: Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej. Nr Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-27 14:41
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-13 14:54
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-23 07:29
Pełna treść
File Załącznik nr 2 do SIWZ - aktualny przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-18 14:14
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ - aktualny przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-18 14:13
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-17 14:09
Pełna treść
File Obwieszczenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 13:05
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 12:46
Opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:43
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:44
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:49
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 13:06
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 13:06
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:53
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:54
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:55
Wykaz dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:56
Wykaz dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 7a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 11:57
Wzór umowy z protokołem odbioru (format PDF)