Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/15/15

DPZ/15/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 08:50

Przetarg nieograniczony na „Implementację Modelu Kosztowo Popytowego (MKP) - budowa narzędzia informatycznego stanowiącego uzupełnienie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na bazie Modelu Kosztowo Popytowego w oparciu o relacyjną bazę danych i świadczenie usług indywidualnego wsparcia” w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 08:48
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-16 13:21
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-02 13:03
Pełna treść
File Załącznik nr 2 do SIWZ - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-02 13:05
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-02 13:04
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-02 13:07
Wzór umowy (format PDF)
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:53
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:26
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:30
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:31
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:35
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:36
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:38
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:38
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:41
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:41
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:42
Wykaz dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:42
Wykaz dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-28 10:43
Wzór umowy (format PDF)