Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/2/15

DPZ/2/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-15 10:24

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sieciowego oraz oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-15 09:24
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-13 11:39
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-28 08:14
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 10:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:46
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:47
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:47
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:49
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:49
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:51
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:51
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-27 09:52
Wzór umowy (format PDF)