Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/4/15

DPZ/4/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-15 10:13

Ogłoszenie przekazane dnia 28.04.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia "Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej" w ramach projektu "Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej" Nr. Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-15 10:05
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-29 09:50
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-29 14:12
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-29 12:04
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-29 11:57
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-29 11:55
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-29 10:23
Pełna treść
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-25 12:48
Aktualny wzór umowy - (po zmianach)
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-25 12:38
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-25 12:32
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-22 11:52
Pełna treść
File Przykładowe dane wzorcowe - okolice_IL_t2_umts_test.asc przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-26 08:48
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-22 11:10
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-22 08:44
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-22 08:38
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-20 13:19
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-15 09:15
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-15 12:36
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-13 11:28
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-18 07:30
Pełna treść - Modyfikacja SIWZ
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-12 08:02
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-07 11:45
Pełna treść
File Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-05 10:34
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 07:40
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-28 13:54
Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-30 10:52
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 07:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:00
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1a do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:12
Wymagania na Platformę Informatyczną
File Załącznik nr 1b do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:15
Wymagania na dostawę i instalację serwerów, macierzy, systemu tworzenia kopii zapasowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem
File Załącznik nr 1c do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:16
Wymagania na szkolenia
File Załącznik nr 1d do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:17
Wymagania na Przykładowy System badań i Diagnozowania (PSBD)
File Załącznik nr 1e do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:20
Wymagania na świadczenie usług gwarancyjnych
File Załącznik nr 1f do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:21
Wymagania na proces wdrożenia Platformy Informatycznej
File Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:22
Opis Platformy Informatycznej
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:23
Wymagania na próbkę
File Załącznik nr 3a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:24
Przykładowe dane wzorcowe
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:26
Formularz oferty (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:27
Formularz oferty (format PDF)
File Załącznik nr 1a do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:32
Opis spełnienia wymagań (Platforma) (format MS Office)
File Załącznik nr 1a do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:31
Opis spełnienia wymagań (Platforma) (format PDF)
File Załącznik nr 1b do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:33
Opis spełnienia wymagań (sprzęt+akcesoria) (format MS office)
File Załącznik nr 1b do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:33
Opis spełnienia wymagań (sprzęt+akcesoria) (format PDF)
File Załącznik nr 1c do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 09:43
Opis spełnienia wymagań (szkolenia) (format MS Office)
File Załącznik nr 1c do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:36
Opis spełnienia wymagań (szkolenia) (format PDF)
File Załącznik nr 1c 1 do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:40
Konspekt i szczegółowy opis oferowanych szkoleń (format MS office)
File Załącznik nr 1c1 do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:41
Konspekt i szczegółowy opis oferowanych szkoleń (format PDF)
File Załącznik nr 1d do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:42
Opis spełnienia wymagań (PSBD) (format MS Office)
File Załącznik nr 1d do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:43
Opis spełnienia wymagań (PSBD) (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:45
Oprogramowanie użyte do realizacji Próbki (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:46
Oprogramowanie użyte do realizacji Próbki (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:51
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:51
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:53
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 08:56
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 09:06
Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 09:08
Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 09:10
Wykaz osób potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 09:11
Wykaz osób potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 09:25
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-04 09:28
Protokół odbioru (format PDF)