Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/6/15

DPZ/6/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-17 10:49

Ogłoszenie przekazane dnia 27.05.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Instytutu Łączności" w ramach Projektu Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej. Nr Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-17 10:47
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 12:11
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-22 08:24
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 4 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 14:41
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 14:39
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-17 12:54
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ -1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-17 12:48
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 08:57
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-27 13:13
Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:05
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:06
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:06
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:07
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:08
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:09
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:08
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:09
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:10
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 6a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:10
Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 6a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:11
Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 6b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:10
Wykaz usług ocenianych w ramach kryterium oceny ofert "Doświadczenie Wykonawcy" (format MS Office)
File Załącznik nr 6b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:12
Wykaz usług ocenianych w ramach kryterium oceny ofert "Doświadczenie Wykonawcy" (format PDF)
File Załącznik nr 7a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:12
Wykaz osób potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 7a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:13
Wykaz osób potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 7b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:13
Wykaz osób oceniany w ramach kryterium oceny ofert "doświadczenie trenerów" (format MS Office)
File Załącznik nr 7b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:13
Wykaz osób oceniany w ramach kryterium oceny ofert "doświadczenie trenerów" (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:14
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-01 09:14
Protokół odbioru (format PDF)