Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/8/15

DPZ/8/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-25 10:24

Ogłoszenie przekazane dnia 19.06.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu i oprogramowania pomiarowego dla sieci pakietowych w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-25 10:22
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-06 11:37
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-13 13:46
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 15:28
Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:37
Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:40
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:40
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:41
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:43
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:44
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:45
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 12:46
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:08
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:10
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:23
Wykaz dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:24
Wykaz dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:25
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:27
Protokół odbioru (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:27
Protokół odbioru (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:29
Opis spełnienia wymagań (format MS Office)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-24 13:30
Opis spełnienia wymagań (format PDF)