Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2015 DPZ/9/15

DPZ/9/15

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-13 09:08

Przetarg nieograniczony na dostaę, montaż i uruchomienie zestawu aparatury do badań odporności na udary oscylacyjne tłumione, zestawu sieci sprzęgająco-odsprzęgających (CDN) do badań odporności na zburzenia przewodzone oraz anteny nadawczej do weryfikacji współczynnika VSWR komór

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-13 09:06
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-30 09:01
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 14:12
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:41
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:42
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:43
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:44
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:44
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:45
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:46
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 12:46
Wzór umowy (format PDF)