Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2016 DPZ/05/16

DPZ/05/16

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-02 14:08

Przetarg nieograniczony na dostawę kalibratora napięcia, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-02 14:05
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-25 13:46
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:33
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Zał 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:22
Opis przedmiotu zamówienia
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:23
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:24
Formularz ofertowy (format PDF)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:25
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:26
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:27
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:27
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:29
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:29
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Zał 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:30
Wzór umowy (format PDF)