Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2016 DPZ/07/16

DPZ/07/16

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2016-09-01 12:12

Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-09-01 12:10
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-04 13:43
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-22 11:52
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-22 11:30
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 14:39
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Zał 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:05
Opis przedmiotu zamówienia
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:06
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:06
Formularz ofertowy (format PDF)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:09
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:09
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:11
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:11
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:13
Wzór umowy (format PDF)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:12
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-19 11:12
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)