Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2016 DPZ/08/16

DPZ/08/16

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-08 11:50

Przetarg nieograniczony na dostawę wektorowego generatora sygnałów na pasmo do 6 GHz dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-08 11:48
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-04 13:46
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-29 13:02
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:38
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 13:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Zał nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:10
Opis przedmiotu zamówienia
File Zał nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:11
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Zał nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:13
Formularz ofertowy (format PDF)
File Zał nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:15
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:17
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Zał nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:19
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:22
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Zał nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:24
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Zał nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:25
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Zał nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-26 12:26
Wzór umowy (format PDF)