Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2017 DZ/09/17

DZ/09/17

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-03-02 13:06

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń laboratorium (do projektowania i badania układów procesorowych specjalnego przeznaczenia) w Instytucie Łączności PIB przy ul. Jaśkowa Dolina 15 w Gdańsku”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-03-02 13:04
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-02-08 12:49
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-18 14:19
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:51
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:31
Opis przedmiotu zamówienia
File Załacznik nr A do opisu przedmiotu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:32
Program Funkcjonalno - Użytkowy
File Załącznik nr 1 do załącznika nr A przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:35
Szkic
File Załącznik nr 2 do załącznika nr A przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:35
Zdjęcie
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:37
Formularz ofertowy - (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:37
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:38
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format MS office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:39
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:40
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format MS office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:41
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:42
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:42
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:43
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:44
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:45
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:45
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:47
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-12-01 14:48
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (format PDF)