Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/15/18

DZ/15/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:49

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15

File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-02 09:53
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-27 13:00
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-19 10:17
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załacznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:16
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załacznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:17
Formularz ofertowy (format PDF)
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:18
Kalkulacja cenowa
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:19
kalkulacja cenowa (format PDF)
File Załacznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:20
Oświadczenie o wykluczeniu (format MS Office)
File Załacznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:25
Oświadczenie o wykluczeniu (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:27
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:28
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:31
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:31
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:33
Oświadczenie wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:33
Oświadczenie wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:35
Wykaz wykonanych dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:37
Wykaz wykonanych dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:39
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-18 14:39
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format PDF)