Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/17/18

DZ/17/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-11 13:28

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-11 13:27
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-25 10:11
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-16 12:17
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 13:01
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:38
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:39
Formularz ofertowy (format PDF)
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:44
Kalkulacja cenowa (format Excel)
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:45
Kalkulacja cenowa (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:46
Oświadczenie o wykluczeniu (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:48
Oświadczenie o wykluczeniu (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:49
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:50
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:51
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:52
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:54
Oświadczenie wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:55
Oświadczenie wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:56
Wykaz wykonanych dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:57
Wykaz wykonanych dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 12:59
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 13:00
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format PDF)