Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/28/18

DZ/28/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 15:35

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7 ”

File Informacja o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-21 11:54
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-21 13:12
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 12:13
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 15:33
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:35
Opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:37
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:37
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:39
Upoważnienie (format MS Office)
File Załącznik 4 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:40
Upoważnienie (format PDF)
File Załącznik nr 5 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:41
Odwołanie upoważnienia (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:42
Odwołanie upoważnienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:43
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:43
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:44
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:45
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:47
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:47
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:50
Oświadczenie o wykluczeniu (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:51
Oświadczenie o wykluczeniu (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:52
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:53
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:54
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:55
Wykaz wykonanych robót (format PDF)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:56
Wykaz osób (format MS office)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 13:57
Wykaz osób (format PDF)
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:00
Oświadczenie pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:01
Oświadczenie pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 11a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:03
Oświadczenie o zachowaniu poufności - firma (format MS Office)
File Załącznik nr 11a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:04
Oświadczenie o zachowaniu poufności - firma (format PDF)
File Załącznik nr 11b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:05
Oświadczenie o zachowaniu poufności - osobowe (format MS Office)
File Załącznik nr 11b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:08
Oświadczenie o zachowaniu poufności - osobowe (format PDF)
File Załącznik nr 12 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:09
Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego IŁ (format MS Office)
File Załącznik nr 12 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-26 14:10
Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego IŁ (format PDF)