Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/29/18

DZ/29/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2019-01-17 11:47

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem są "Usługi programistyczne w zakresie aplikacji mobilnych oraz oprogramowania po stronie serwerowej obsługującego te aplikacje”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-01-17 11:46
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-20 13:39
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-17 14:11
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:58
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:33
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:14
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:14
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:14
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:14
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:15
Oświadczenie o wykluczeniu (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:15
Oświadczenie o wykluczeniu (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:15
Oświadczenie wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:16
Oświadczenie wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:17
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:17
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:17
Oświadczenie wykaz usług (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:34
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:17
Oświadczenie wykaz usług (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:18
Oświadczenie pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-07 14:18
Oświadczenie pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format MS Office)