Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/06/18

DZ/06/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 09:53

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego aparatury pomiarowej dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie z opcją wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:51
Pełna treść
File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-21 12:21
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-14 13:13
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-14 13:14
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 13:08
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 11:27
Pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 10:30
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 11:28
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 11:29
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 10:56
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 10:45
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 10:58
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File załacznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 10:57
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 11:00
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 11:05
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załacznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 11:36
Bilans
File Załacznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-10 11:07
Rachunek zysków i strat