Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/14/19

DZ/14/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:42

Dostawa narzędzi informatycznych i stacji roboczych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-06 11:45
pełna treść
File wynik postępowania cz. 1, cz. 2 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-23 14:12
pełna treść
File zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-22 15:22
pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-19 14:24
pełna treść
File Informacja o modyfikacji SIWZ - zmiana terminu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-19 14:23
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ II przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-19 14:22
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ I przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-14 11:50
Wyjaśnienia treści SIWZ I
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 13:28
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 13:31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 14:20
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 13:34
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 13:36
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 13:44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 14:04
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 14:00
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 14:01
Wzór umowy